Despre mine

  • De ce serviciile unei PFA ?

NSKMă aflu în perioada de utilizare intensă a experienței cumulate în anterioarele etape ale carierei mele profesionale și științifice iar forma utilizată este un nou început care poate fi extins funcție de modul de fructificare a expertizei personale.

Am parcurs etapele unor activități de execuție,  de coordonare și management; Etapele s-au concretizat în activități de inginerie tehnologică domeniul mecanic 1979 – 1993, de la inginer proiectant la director tehnic, în companii producătoare de mașini unelte și de rulmenți  care sunt utile în expertizele tehnice judiciare (expert tehnic judiciar din anul 1994 afiliat Biroului de expertize judiciare al Tribunalului Suceava), evaluările de bunuri și intreprinderi (evaluator autorizat titular din anul 1994), în proiecte de reorganizare tehnologică și în proiecte de investiții  După anul 1993 etapele parcurse s-au concretizat în activități de administrare și managementul societăților încredințate de angajator ca responsabilitate zonală (Fondul Proprietății Private II MOLDOVA ulterior transformat în Societatea de Investiții Financiare MOLDOVA SA). Noua situație a determinat extinderea pregătirii profesionale și de specialitate prin absolvirea titlului de economist licențiat în anul 2000 și completat cu un master în expertiză tehnică și evaluare financiară obținut în anul 2006, în paralel obținând competențe în practicarea meseriilor de practician în insolvență (înscris din anul 2006 în tabloul membrilor inactivi UNPIR) și de consultant de investiții (acreditat C.N.V.M. din 2012 sub nr.registru PFR04CIPF/330029). Toate calificările și specializările obținute au fost utile și aplicate în activitatea de peste 6 ani de analist de investiții financiare la S.I.F. MOLDOVA SA unde am fundamentat decizii privind investirea-dezinvestirea și analiza performanțelor în portofoliul încredințat.  În prezent sunt administrator în funcție la 3 societăți,  cenzor la o societate și auditor intern la o societate, toate în zona de rezidență Suceava, precum și o completare continuă a specializărilor din domeniul tehnic și economic.NSK

În perioada 1994 – 2012 activitatea personală de evaluare a peste 150 de active din peste 20 de societăți comerciale, proiectare planuri de afaceri pentru 5 societăți și programe de investiții  s-au înregistrat în evidențele firmei SK&Partners SRL Suceava, subsemnatul fiind asociat unic.

Pun la dispoziția potențialilor clienți totala experiență și expertiză, acumulate și întreținute printr-o continuă informare și pregătire de specialitate, pentru a se asigura servicii profesionale și de calitate la standardele actuale în piața valorilor de bunuri și capital.

Cu stimă,

Niculae Skokan, evaluator autorizat, expert tehnic judiciar, practician în insolvență, consultant de investiții.

 

 

→ Competențe și aptitudini

→ Experiență

→ Formare