Formare

 

Institutia de invatamant / Furnizorul de formare Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu
Perioada Septembrie 2007
Calificarea / Diploma obtinuta Diploma de absolvire a Cursului de Analiza Tehnica
Disciplinele principale studiate / competentele profesionale dobandite Analist de investitii financiare

 

Institutia de invatamant / Furnizorul de formare Bursa Monetar-Financiara si de Marfuri Sibiu
Perioada Septembrie 2006
Calificarea / Diploma obtinuta Diploma de absolvire a Cursului Avansati“ STRATEGII DE TRANZACTIONARE PE PIETE DERIVATE “
Disciplinele principale studiate / competentele profesionale dobandite Analist de investitii financiare

 

Institutia de invatamant / Furnizorul de formare Centrul de pregatire financiara MILLENIUM Bucuresti
Perioada Decembrie 2005
Calificarea / Diploma obtinuta Consultant de investitii, atestat CNVM nr. 3427 din 25/09/2006
Disciplinele principale studiate / competentele profesionale dobandite Consultant de investitii

 

Institutia de invatamant / Furnizorul de formare Universitatea STEFAN CEL MARE din SuceavaFacultatea de Mecanica si Facultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Perioada Octombrie 2004 – Iulie 2006
Calificarea / Diploma obtinuta Diploma de master in EXPERTIZA TEHNICA SI EVALUARE FINANCIARA
Disciplinele principale studiate / competentele profesionale dobandite Expertiza in domeniul tehnic, principiile si evaluarea tehnica a obiectivului. Obiectivele evaluarii financiare a firmei, evidentierea si interpretarea rezultatelor

 

Institutia de invatamant / Furnizorul de formare Universitatea STEFAN CEL MARE din SuceavaFacultatea de Stiinte Economice si Administratie Publica
Perioada Octombrie 1996 – Septembrie 2000
Calificarea / Diploma obtinuta Economist licentiat, diploma de licenta in profilul economic, turism si servicii
Disciplinele principale studiate / competentele profesionale dobandite Finante si contabilitatea firmei, analize financiar-contabile, specifice activitatii de serviciiEconomist

 

Institutia de invatamant / Furnizorul de formare Institutul Politehnic GHEORGHE ASACHI din IasiFacultatea de Mecanica
Perioada Septembrie 1974 – Iunie 1979
Calificarea / Diploma obtinuta Inginer diplomat, diploma de inginer in profilul mecanic, tehnologia constructiilor de masini
Disciplinele principale studiate / competentele profesionale dobandite Proiectare constructiva si tehnologica a elementelor de masini, montaj masiniInginer mecanic, domeniul mecanic, proiectare constructiva si tehnologica

 

 

 

Informatii suplimentare Inventator, titularul a doua brevete de inventii in anul 1980Cadru didactic asociat la Universitatea STEFAN CEL MARE din Suceava in perioada 1990 – 1999, domeniul tehnic, control de calitate
Anexe Diploma de absolvire a cursului de Analiza Tehnica seria AT nr.1509/2007Diploma de absolvire a cursului de avansati “ Strategii de tranzactionare pe pietele derivate“ seria A nr.4709/2006Atestat CNVM nr.3427/25.09.2006 ca si consultant de investitii