Consultanță în afaceri

  • Analize – diagnostic economico-financiare: consultanță și întocmire de analize-diagnostic a activității firmelor pe diferite componente și raportate la BVC și alte programe. Analize statice și dinamice pe principalii indicatori economico-financiari și raportarea lor la evoluția indicatorilor macroeconomici.  Analiza-diagnostic a principalilor factori de risc economico-financiari.
  • Studii de fezabilitate a afacerilor: consultanță și întocmirea de studii de fezabilitate privind implementarea unor proiecte de noi afaceri sau produse. Rapoarte privind evoluția indicatorilor de fezabilitate.
  • Planuri de afaceri: consultanță și întocmirea planurilor de afaceri pentru finanțarea din surse proprii sau externă (fonduri sau bancară) pe baza unei structuri de bugete anuale pentru toate componentele activității firmei. Urmărirea modului de implementare a planului de afaceri.
  • Analize privind plasamentele financiareconsultanță și întocmirea de rapoarte privind portofoliul de instrumente financiare, rapoarte privind investirea/dezinvestirea în instrumente financiare (prioritar acțiuni și derivate ale acestora). Analize fundamentale și analize tehnice privind componentele unui portofoliu de acțiuni. Studii de caz pe domenii sau activități. Analize privind riscul.

→ Oferta Generala .pdf