Servicii de evaluare

Prin autorizarea ca evaluator de întreprinderi (afaceri) EI respectiv evaluator de instrumente financiare EIF și în baza experienței acumulate pot fi abordate următoarele obiective care privesc serviciile de evaluare (reevaluare):

 • Evaluarea societății supuse unei tranzacții financiare (evaluarea afacerii).
 • Evaluarea activelor societății aflate în diferite situații patrimoniale sau economico-financiare:
  • vânzarea/cumpărarea de active funcționale sau nefuncționale de natura clădiri industriale, clădiri speciale, spații comerciale, clădiri tip depozite și clădiri de birouri, cu sau fără dotare (bunuri mobile);
  • evaluarea de bunuri mobile (după autorizare);
  • reevaluarea clădiri-terenuri pentru raportarea financiară;
 • Evaluarea acțiunilor societăților de tip SA în vederea unor schimbări majore privind patrimoniul sau acționariatul:
  • Divizarea de societăți;
  • Fuziunea de societăți;
  • Răscumpărarea acțiunilor  la transformarea societății în societate de tip „ închis “ (delistare);
  • Răscumpărarea acțiunilor la schimbarea sediului social sau o obiectului principal de activitate;
 • Evaluarea de societăți în vederea aplicării procedurii falimentului.

Tarife și onorarii: 

Pentru activitățile de evaluare se vor percepe tarifele fără TVA, stabilite prin însumarea onorariilor evaluatorului/rilor și colaboratorilor și costurilor materiale aferente (materiale, deplasări, etc)..

Pentru operațiile premergătoare, de elaborare şi verificarea evaluării, onorariul perceput este cuprins în intervalul 10 – 20 EURO pe oră, funcție de tipul şi complexitatea evaluării, plătibil la cursul oficial de schimb din ziua când se predă raportul de evaluare, pe baza unui grafic de încadrare la un termen de predarea. Termenul este condiționat de obținerea informațiilor referitoare la societate sau/și activele supuse evaluării. Costurile materiale şi de deplasare vor completa valoarea tarifului perceput care nu conține TVA.

→ Prospect Servicii Evaluare .pdf