Administrarea și managementul companiei

  • Înființarea și organizarea administrării și conducerii firmei: consultanță și întocmire de acte constitutive și documente modificatoare ale firmei, organizarea administrării și managementului firmei – prin aplicarea prevederilor legale în domeniu;
  • Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Asociaților): consultanță și întocmire convocatoare, publicare și pregătirea logistică a ședințelor, asigurarea prin mandatare a serviciilor de relație cu acționarii (în cazul SA), consultanță în pregătirea rapoartelor și notelor pentru ordinea de zi a ședințelor cu caracter ordinar și extraordinar (majorarea/diminuarea capitalului social, fuziune, divizare, dizolvare voluntară, insolvență) – conform legislației în vigoare;
  • Managementul guvernării corporative: consultanţă și întocmire de documente primare privind listarea/delistarea firmei pe piața de capital din România, consultanță și întocmirea documentelor primare în sarcina Administrației firmei ca obligații periodice de raportare față de acționari și investitori. Consultanță privind unele aspecte specifice de aplicarea prevederilor privind guvernarea corporativă la nivelul Administrației și a managementului firmei – obligații din legislația românească și europeană;
  • Analiza indicatorilor de performanță financiari-contabili: Întocmirea rapoartelor de analiză-diagnostic a indicatorilor de performanță economico-financiari cu interpretarea statică și dinamică a rezultatelor. Întocmirea de rapoarte pentru informarea acționarilor, a investitorilor și finanțatorilor.

→ Oferta Generala .pdf