Prin autorizarea ca evaluator de întreprinderi (afaceri) EI respectiv evaluator de instrumente financiare EIF și în baza experienței acumulate pot fi abordate următoarele obiective care privesc serviciile de evaluare (reevaluare): Evaluarea societății supuse unei tranzacții financiare (evaluarea afacerii). Evaluarea activelor societății aflate în diferite situații patrimoniale sau economico-financiare: vânzarea/cumpărarea de active funcționale sau nefuncționale de natura …

Servicii de evaluare Read more »