De ce serviciile unei PFA ? Mă aflu în perioada de utilizare intensă a experienței cumulate în anterioarele etape ale carierei mele profesionale și științifice iar forma utilizată este un nou început care poate fi extins funcție de modul de fructificare a expertizei personale. Am parcurs etapele …

Despre mine Read more »

Înființarea și organizarea administrării și conducerii firmei: consultanță și întocmire de acte constitutive și documente modificatoare ale firmei, organizarea administrării și managementului firmei – prin aplicarea prevederilor legale în domeniu; Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Asociaților): consultanță și întocmire convocatoare, publicare și pregătirea logistică a ședințelor, asigurarea prin mandatare a serviciilor de relație cu acționarii (în cazul SA), consultanță în pregătirea rapoartelor și notelor pentru ordinea de zi a ședințelor cu caracter ordinar și extraordinar …

Administrarea și managementul companiei Read more »

 Analiza caracteristicelor instrumentelor financiare – la cererea investitorului: Activitatea consultantului de investiții privește identificarea: drepturile și avantajele rezultate din deținerea de instrumente financiare; riscurile determinate de investirea în instrumente financiare; descrierea elementelor ce definesc fiecare instrument financiar; identificarea și descrierea clauzelor atașate instrumentelor (de răscumpărare, de vânzare, de participare, de transformare, …

Consultanță de investiții Read more »

  → Servicii de Evaluare → Consultanță de Investiții → Administrare și Management → Expertiză Tehnică Judiciară → Reorganizare Judiciară → Consultanță în Afaceri