Analize – diagnostic economico-financiare: consultanță și întocmire de analize-diagnostic a activității firmelor pe diferite componente și raportate la BVC și alte programe. Analize statice și dinamice pe principalii indicatori economico-financiari și raportarea lor la evoluția indicatorilor macroeconomici.  Analiza-diagnostic a principalilor factori de risc economico-financiari. Studii de fezabilitate a afacerilor: consultanță și întocmirea de studii de fezabilitate privind …

Consultanță în afaceri Read more »