Înființarea și organizarea administrării și conducerii firmei: consultanță și întocmire de acte constitutive și documente modificatoare ale firmei, organizarea administrării și managementului firmei – prin aplicarea prevederilor legale în domeniu; Organizarea și desfășurarea Adunărilor Generale ale Acționarilor (Asociaților): consultanță și întocmire convocatoare, publicare și pregătirea logistică a ședințelor, asigurarea prin mandatare a serviciilor de relație cu acționarii (în cazul SA), consultanță în pregătirea rapoartelor și notelor pentru ordinea de zi a ședințelor cu caracter ordinar și extraordinar …

Administrarea și managementul companiei Read more »