Analiza caracteristicelor instrumentelor financiare – la cererea investitorului: Activitatea consultantului de investiții privește identificarea: drepturile și avantajele rezultate din deținerea de instrumente financiare; riscurile determinate de investirea în instrumente financiare; descrierea elementelor ce definesc fiecare instrument financiar; identificarea și descrierea clauzelor atașate instrumentelor (de răscumpărare, de vânzare, de participare, de transformare, …

Consultanță de investiții Read more »