Plan de reorganizare: consultanță și întocmire de analize diagnostic a firmelor aflate în dificultate anterior luării unei decizi privind solicitarea stării de insolvență  Consultanță și întocmire de planuri de reorganizare, îndeosebi în firme cu profil de producție,  indiferent de tipul de organizare (SA, SRL,etc). Administrare specială: consultanță și angajare în administrarea …

Reorganizare judiciară Read more »

Expertize tehnice judiciare: întocmirea de expertize desemnate prin Biroul local de expertize judiciare în domeniul tehnic – specializarea TCM sau expert consultant într-o expertiză. Expertize tehnice extrajudiciare: întocmirea de expertize tehnice extrajudiciare la solicitarea unui beneficiar interesat în prezentarea unei …

Expertiză tehnică judiciară Read more »