Analize – diagnostic economico-financiare: consultanță și întocmire de analize-diagnostic a activității firmelor pe diferite componente și raportate la BVC și alte programe. Analize statice și dinamice pe principalii indicatori economico-financiari și raportarea lor la evoluția indicatorilor macroeconomici.  Analiza-diagnostic a principalilor factori de risc economico-financiari. Studii de fezabilitate a afacerilor: consultanță și întocmirea de studii de fezabilitate privind …

Consultanță în afaceri Read more »

Prin autorizarea ca evaluator de întreprinderi (afaceri) EI respectiv evaluator de instrumente financiare EIF și în baza experienței acumulate pot fi abordate următoarele obiective care privesc serviciile de evaluare (reevaluare): Evaluarea societății supuse unei tranzacții financiare (evaluarea afacerii). Evaluarea activelor societății aflate în diferite situații patrimoniale sau economico-financiare: vânzarea/cumpărarea de active funcționale sau nefuncționale de natura …

Servicii de evaluare Read more »